Amor Musae bestaat 55 jaar

Amor Musae is in 1968 opgericht en viert dit jaar haar 55 jarig bestaan. In juni 1967 kwam Henk Brouwer in Swifterbant wonen en ontdekte dat er in het dorp nog geen muziekkorps was. Samen met Klaas Veldman en in overleg met de voorzitter van Dorpsbelangen is besloten een brassband te beginnen. Tijdens de oprichtingsvergadering op 7 februari 1968 waren 20 geïnteresseerden waarvan 13 al een instrument bespeelden. De anderen wilden dit gaan leren. Om de instrumenten aan te schaffen werd een collecte gehouden en subsidie aangevraagd bij het Openbaar Lichaam. Er werd f 7.000 bijeengebracht en in maart konden de nieuwe instrumenten worden uitgereikt. De eerste uniformen zijn gesponsord door het aardappelbedrijf Meijer toen hij een dochterbedrijf opende in Swifterbant. Voor de naam van de vereniging werd een prijsvraag uitgeschreven. Het werd: Amor Musae oftewel: Liefde voor Muziek. Na oprichting van de brassband kwam er spoedig een drumband bij en ook majorettes. Het muziekkorps groeide gestaag.

 

De eerste jaren werd en enorm veel opgetreden vooral in Swifterbant. Ze speelden bij bruiloften, kerkdiensten en alle festiviteiten in het dorp. Eens per jaar in maart was er de “grote uitvoering” in kerkcentrum de Hoeksteen waarin de hele vereniging zich liet zien en horen. Het muziekkorps werd steeds groter. De drumband was inmiddels een malletband d.w.z. dat er ook op melodisch slagwerk zoals xylofoons werd gespeeld.

 

Vanaf het begin heeft Amor Musae scholenprojecten gehouden. Dit gebeurt nu in samenwerking met de Meerpaal Academie en Maris Sonores, de fanfare uit Biddinghuizen. Na zo’n project van 8 groepslessen koper of slagwerk geven de projectleerlingen een groot concert. Daarna kunnen de kinderen die enthousiast zijn geworden doorgaan met reguliere lessen. De docenten koper en slagwerk zijn ook in dienst van de Meerpaal en komen in de dorpen om de lessen te geven. In 2002 is gestart met een echt jeugdorkest met een eigen naam (JAM= Jong Amor Musae).

 

Tot nu toe lijkt het een enorm succesverhaal maar helaas hebben wij ook te kampen met terugloop van leden. Vier jaar geleden hebben we afscheid moeten nemen van de malletband. Er waren te weinig leden en het was financieel niet meer haalbaar. Vorig jaar moesten ook de majorettes stoppen om dezelfde reden. De brassband doet het goed en heeft een bijna complete bezetting met leden van jong en oud. Henk Brouwer speelt nog steeds zijn partij mee. Door het hele jaar zijn er veel optredens zowel door de brassband als door JAM.

Reactie schrijven

Commentaren: 0