Steun ons


Het draaiende houden van onze vereniging kost veel geld. Een flink deel ervan wordt door de leden opgebracht in de vorm van contributie. Om onze instrumenten, uniformen en de repetities van de Brassband en JAM te kunnen financieren is steun door sponsoring onmisbaar.

Naast financiële steun zijn wij ook zeer geholpen met het beschikbaar stellen van goederen en diensten die wij nodig hebben om onze activiteiten te organiseren.

 

 

Wordt donateur

Als donateur kunt u ons financieel ondersteunen door jaarlijks een bedrag te doneren.

U kunt zich aanmelden via het  donateursformulier. Op het donateursformulier vindt u meer informatie.

 

 

VRIENDENLOTERIJ

Speelt u mee in de Vriendenloterij dan kunt u ons ondersteunen door voor ons mee te spelen. Hier staat hoe u dat kunt doen.